• Gymnastik for alle

Seneste nyt!

VIK Gymnastik afholder generalforsamling

Torsdag den 28. oktober kl. 19.00

på 2. sal i Springcenter
læs mere

VIK afholder generalforsamling torsdag den 28. okt

VIK Gymnastik afholder generalforsamling

Torsdag den 28. oktober kl. 19.00

på 2. sal i Springcenter Aarhus.

 

Dagsorden: 
      
      1.  Valg af dirigent og referent
      2.  Bestyrelsens beretning 
      3.  Kassereren aflægger regnskab og forslag til budget. 
      4.  Indkomne forslag. 
      5.  Valg til bestyrelsen 
      6.  Valg af revisor 
      8.  Udpegning af 1 medlem i Aarhus Gymnastik- og Trampolin Centers

           fondsbestyrelse i ulige år. Valg af 1 medlem til Den Almennyttige Fond 

           Aarhus Gymnastik- og Motorikhals fondsbestyrelse i lige og ulige år.
      9.  Eventuelt. 
       
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før. På den ordinære generalforsamling afgøres alle anliggender - undtagen vedtægtsændringer - ved simpelt stemmeflertal. 
      
Stemmeret har kun fremmødte medlemmer over 15 år, forældre til børn under 15 år, instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Alle har kun 1 stemme uanset tilhørsforhold til VIK gymnastikafdeling.