• Gymnastik for alle

  • Sæsonstart uge 36

Seneste nyt!

Kære alle medlemmer af VIK gymnastik.

 

Se nyhed ang. online generalforsamling + link.

VIK gymnastik indkalder til ordinær
læs mere

Generalforsamling 2020 Invitation

Kære alle medlemmer af VIK gymnastik.

 

Se nyhed ang. online generalforsamling + link.

VIK gymnastik indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. okt. kl. 19.00 på 2. sal i Springcenter Aarhus. 

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassereren aflægger regnskab og forslag til budget.

4. Indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen (der er 2 på valg, som ikke ønsker at genopstille)

6. Valg af revisor

7. Udpegning af 1 medlem i Aarhus Gymnastik- og Trampolin Centers fondsbestyrelse i ulige år. Valg af 1 medlem til Den Almennyttige Fond Aarhus Gymnastik- og Motorikhals fondsbestyrelse i lige og ulige år.

8. Eventuelt.

 

Forslag til afstemning: Vedtægtsændring;

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring således at det indføres i vedtægterne: ”For at kunne vælges til VIK’s bestyrelse skal man have tilknytning til klubben enten ved at være betalende medlem i foreningen, være forældre til et medlem i foreningen, eller genopstille til bestyrelsen.”

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før. På den ordinære generalforsamling afgøres alle anliggender - undtagen vedtægtsændringer - ved simpelt stemmeflertal.

Stemmeret har kun fremmødte medlemmer over 15 år, forældre til børn under 15 år, instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Alle har kun 1 stemme uanset tilhørsforhold til VIK gymnastikafdeling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

Mvh.

VIKs Bestyrelse